Lisbeth Hansson har upphört med sin
seminverksamhet men kan hänvisa till annan verksamhet.

 

Övrig sk verksamhet på gården kan av uppenbara skäl ej rekommenderas.